جو هیل

جو هیل

جوزف هیلستروم کینگ (زاده 4 ژوئن 1972) ، که با نام مستعار جو هیل بهتر شناخته می شود ، نویسنده آمریکایی است. وی در هرمون ، ماین متولد شد و در بانگور ، ماین بزرگ شد. برادر کوچکتر او اوون کینگ نیز نویسنده است.

کتاب های جو هیل

ارواح قرن بیستم