چترنگ

انتشارات چترنگ

کتاب های انتشارات چترنگ

رستگاری یک قدیسه


اعترافات آگوستین


ذهنی برای اعداد


آتش و خون


سندروم آهن ربای انسانی


جنایات مرموز دکتر مرا


روی دیگر حقیقت


سیر زمان


سینمای کریستوفر نولان


مترجم روسی


میان ستاره ای


میراث جاسوسان


شهر خرس ها


و من دوستت داشتم


گرسنگی


نامزدی آقای ایر


چیزهای تیز


خوشا خوشبختان


شکار و تاریکی


مارمولک سیاه


خالکوب آشویتس


خون بر برف


اضطراب منزلت


اتاق قرمز


سیر عشق


ماده تاریک و انرژی تاریک


بخوان دفن ناشده آواز بخوان


کازینو رویال


آزار کلامی


افشاگر


ماهیگیران


رو در رو با اصغر فرهادی


خفاش


سلول شیشه ای


فداکاری مظنون X


مادام پیلینسکا و راز شوپن


خواهران باربارن


سفر به انتهای شب سلین


مردی از ژلاری


شب تاریک روح


اجاره نشین ها


کتاب سپید


آیلین


کنار دریا


فروپاشی


شوالیه تاریکی


اندرس قاتل


آوای رستاخیز


قتل اتسویا


جاهای تاریک


مجمع سری


مهتاب


کی صفر


اتاق جیکب


خورشید نیمه شب


گفتارهایی از فیزیک


اعمال انسانی


تماس سرد


یولیسس و عربی


پس پرده


بتمن آغاز می کند


سودازدگی زیدان


بیلیاردباز


سه نامه و یک قصه


بچه های بهشت


ماشین می ایستد


پنجره عقبی


خانه


تمرین پنج انگشت


روانی


قواعد بازی


الماس ها ابدی اند


داستان های گربه ای


بر سر کوه موریه


قربانی


جاسوس ها


غرور و تعصب


روح تروریسم