بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

ازدواج های فیلیپس بورگ


فانی و باقی


سیکلوپس


این جهان گذرا


قدرت فیلم


قدرت زندگی


مرگ تراژدی


درام اسلامی


دست آخر


فلسفه و تئاتر : یک دیباچه


ترانه ایزا


پر گنت


عصیان


خیابان کاتالین


130 نکته درباب کارگردانی


تئاتر مستند


صدای شکستن


اشراقها


به صحنه بردن فلسفه


نیلوفر و مرداب


آواز کافه غم بار


جهان مکتوب


سه کاربرد چاقو


شیوه فنی نمایشنامه خوانی


پرنده به پرنده


زمانی که باقی می ماند


کرگدن


دره ی علف هزار رنگ


استاد سولنس معمار


بازی بازیگری


آرامسایشگاه


دام


بازیابی امر محسوس


آنچه سینما هست


دشمن مردم


در


جهان چگونه مدرن شد


در انتظار گودو


درباره ی عکاسی


ذهن و بازار


این قرن


حباب معلق


نخستین دموکراسی


شکسپیر معاصر ما


لذت خیانت


سایکوسیس 4:48


ژانرهای سینمایی


این آب آشامیدنی نیست!


ذهن ذن، ذهن آغازگر


عقل ساد


شعر مدرن


اتاق ورونیکا


جمجمه ای در کانه مارا


عوارض جانبی


علیه تفسیر


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


صید ماهی بزرگ


رقصی چنین…


ساعت بی عقربه


ژانر وحشت


همه پسران من


عابر هوایی


زنان فنیقی


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


متل ماه عسل


نخستین آدم


دومین بهار


فرشته تاریخ


گزارش خواب


درخواست کار


دوازده قطعه کوتاه


خرده نسیان


تنهایی الیزابت


اتاق روشنی که روزش می خوانند


پرتره یک زن


هدا گابلر


مرغ دریایی


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


شکار مرگ


روسمرسهولم


موج نوی فرانسه


مرگ فروشنده


کبوتران روی چمن


تک گویی های مدرن برای زنان


دزد پادگان


گزارش به کمیسر


لورکا


کابوی تحمل ناپذیر


جزیره


زنان تروا


سوء قصدهایی به زندگی آن زن


نقادی نقد عقل محض


تراس/روال عادی


عکس و دیدن عکس


دهه ی 40 و مشق های دیگر


خدای دوزخ


تک گویی های کلاسیک برای زنان


جوانی ها


پوپولیسم چیست؟


مرگ / خدا


وقتی ما مردگان سر برداریم


جن زدگان


گوریل پشمالو


مده آ


مفیستو برای همیشه


حلاج الاسرار


نام های سیاست


تاریخ طبیعی زوال


دیدن


فعل


فهم برشت


نوشتن با تنفس آغاز می شود


غرب غم زده


مأمورهای اعدام


حالا بی حساب شدیم


نیت خیر


پانن برگ


زمرد و حمله


روشنگری


ناکجا و دو نمایشنامه دیگر


جنسیت رزالیند


براساس دوشس ملفی


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


بهانه های مانوس


تب


سینه فیلیا و تاریخ


صبح روان


از گیم تا فیلم


واپسین عصر طلایی هالیوود


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


جان گابریل بورکمان


دروغگو


یکشنبه/زندگی خوب


شب در رستوران تاک هاس


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


نگاهم کن! خیالم کن!


الکترا


واتسلاو


مرغابی وحشی


بی بال و پر


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


سینمای فانتزی


مستغلات


چوب زیر بغل


آیلف کوچولو


کیمیاگر


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


ابلوموف


نورگیر


هنر هویت و سیاست بازنمایی